Aktualności

Pamięci represjonowanego duchowieństwa

IMG 1486Losy greckokatolickiego duchowieństwa Diecezji Przemyskiej oraz Apostolskiej administracji Łemkowszczyzny w okresie od roku 1939 do roku 1989 były tematem kameralnego spotkania, które odbyło się wieczorem 7 marca na plebanii cerkwi greckokatolickiej w Górowie Iławeckim.

 Gościem i prelegentem był ks. Bogdan Prach, rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Do Górowa Iław. przybył na zaproszenie ks. mitrata Jana Łajkosza, miejscowego proboszcza. Przywiózł z sobą niedawno wydaną dwutomową publikację Duchowieństwo Diecezji Przemyskiej oraz Apostolskiej administracji Łemkowszczyzny (1939-1989), będącą rezultatem, o czym mówił na spotkaniu, rezultatem jego kilkunastoletnich ekspedycji, studiów i badań danego tematu.

 - Broniąc swoją pracę doktorską, która dotyczyła Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny w latach 1937-1942, w pewnym monecie uświadomiłem sobie, że nieznane są nam losy duchowieństwa naszego Kościoła w czasie II Wojny Światowej, po jej zakończeniu i aż właściwie do dzisiaj. Ten temat wyświetlony został w prezentowanej państwu pracy.

Dalej ks. rektor opowiedział o swojej pracy w archiwach Polski i Ukrainy, licznych wyjazdach, odwiedzinach setek miejscowości i cmentarzy, gdzie pochowani byli kapłani, rozmowach ze świadkami, lekturze różnych publikacji, wyjaśnianiu niespójnych zapisów itd. Rezultatem tych dogłębnych badań, we współpracy z ludźmi dobrej woli, jest poważna praca naukowa ukazująca działalność Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i losy jej hierarchii i duszpasterzy w czasie II Wojny Światowej i, po niekanonicznej stalinowskiej delegalizacji, także w podziemiu.

O żywym zainteresowaniu tematem świadczyły liczne pytania od zgromadzonych, które przeciągnęły spotkanie do dwóch godzin. Na zakończenie ks. B. Prach podpisywał swoje dwutomowe dzieło.

Bohdan Tchórz


Ks. Bogdan Prach, ur. 23.08.1960 r. w miejscowości Lesko (woj. podkarpackie). Zakończył teologię na KUL (1986), formację seminaryjną odbył w seminarium lubelskim, święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu 7.07.1985 roku z rąk arcybiskupa Myrosława Marusyna, ówczesnego prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich. Był proboszczem w Gorlicach i okolicznych parafiach, służył ukraińskiej diasporze w USA, w latach 1990-1997 był dziekanem w Jarosławiu. Kontynuował studia w KUL, zakończone w 1990 licencjatem z historii Kościoła. Od 1997 r. pracował we lwowskim greckokatolickim seminarium. 26.08.2013 r. mianowany rektorem Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, spadkobiercy Grecko-Katolickiej Lwowskiej Akademii Teologicznej, założonej w 1928 roku przez Metropolitę Andreja Szeptyckiego.