Parafia Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim

Нові норми Постів!!!

post2

Проповідь Патріарха

Ostatnio dodane

×

Wiadomość

The mail function has been temporarily disabled on this site, please try again later.

The mail function has been temporarily disabled on this site, please try again later.

The mail function has been temporarily disabled on this site, please try again later.

The mail function has been temporarily disabled on this site, please try again later.

The mail function has been temporarily disabled on this site, please try again later.

Historia parafii

Udostepnij

Początki Kościoła Greckokatolickiego na terenie Miasta i Gminy Górowo Iławeckie są związane z przesiedleniem grekokatolików z południowo-wschodniej Polski w ramach Akcji „Wisła” w 1947r.  

Pierwszą Liturgię Świętą w obrządku greckokatolickim odprawił ks. Jan Bułat na święto Zwiastowania (Błahowiszczennja) 7.04.1957r. w kościele rzymskokatolickim w Górowie Iławieckim. Przez kolejnych 25 lat – do końca maja 1982r. – grekokatolicy  korzystali z gościny Parafii Rzymskokatolickiej.

O ile ks. kan. J. Bułat mieszkał w Kandytach (był proboszczem tamtejszej Parafii Rzymskokatolickiej) i dojeżdżał do Górowa (10 km), to mianowany 13.06.1973r. nowy duszpasterz - ks. Julian Gbur - zamieszkał w Górowie Ił. Miało to znaczący wpłynęło na ożywienie życia religijnego wśród parafian. Nauczaniem katechezy objął licealną młodzież. W Górowie w miejscowym liceum od 1968r. istniała jedna klasa dla młodzieży ukraińskiej. Próby budowy domu parafialnego zostały storpedowane przez urzędników państwowych.

9.12.1981r. parafia weszła w posiadanie popadającego w ruinę poewangelickiego kościoła. Dzięki wielkiej przedsiębiorczości ks. Juliana, wysiłkom i ofiarności parafian, kościół doprowadzono do użyteczności.

W Zielone Święta 6.06.1982r., Generalny Wikariusz o. J. Romanyk z Warszawy poświęcił kościół i odprawił pierwszą Służbę Bożą. Życie parafialne poczęło się koncentrować wokół własnej świątyni, która wymagała wielkich nakładów finansowych. Po 25-iu latach parafianie doczekali się swojej cerkwi. Prace adaptacyjne gotyckiego kościoła z 1367 r. dla liturgicznych potrzeb Cerkwi Greckokatolickiej były prowadzone według projektu inż. Bogdana Boberskiego z Warszawy. Ikonostas i podokienne ikony na ścianach wykonał prof. Jerzy Nowosielski z Krakowa.

5.07.1984r. Parafię wizytował Sekretarz Kongregacji Kościołów Wschodnich ks. bp Mirosław Marusyn z Rzymu. Na nim wielkie wrażenie zrobiły prace Nowosielskiego jak też żarliwa wiara parafian.

W latach 1987-88 działka cerkiewna została ogrodzona murem z ciosanego kamienia i przęsłami z prętów metalowych.

16.03.1987 – cerkiew nawiedziła kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej.

W latach 1978-1988 przy parafii działał chór cerkiewny pod kierownictwem Romana Senyszyna.

W cerkwi miało miejsce wiele wydarzeń artystycznych. Koncertowały zespoły muzyczne i chóry (chór Żurawli, chór seminarzystów z Lublina, kameralny chór Polańskiego z Warszawy, oktet Teoforos ze Lwowa, chóry z Ukrainy, Niemiec i Rosji), teatry (Zińkoweckoji ze Lwowa, Węgajty; zespół Pro Musica Antiqva z Olsztyna, zespół celtycki Myrdhin z Bretanii we Francji).

Parafia uczestniczyła we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez struktury Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce, np.: pielgrzymki do Częstochowy (lata 80-te), Milenijne uroczystości 1000-lecia Chrztu Rusi-Ukrainy (w cerkwi pozostała pamiątkowa tablica i milenijne ikony na zew. murach cerkwi), Milenijne uroczystości z okazji 400-lecie Unii Brzeskiej (w cerkwi pozostała pamiątkowa tablica), 2000r.,  pielgrzymki do Chrzanowa.

Świątynię nawiedzali bp-i warmińscy: abp Piszcz i abp Zięba. W sierpniu 1989r. przybył do Parafii ks. Prymas Józef Glemp.

Latem 1996r. parafię nawiedziła Statua Matki Boskiej Fatimskiej.

14.04.1992r. ks. Julian Gbur nabył mieszkanie dla wikarego.

23.03.1997r. ks. Jan Łajkosz powołał pierwszą Radę Parafialną, co miało wpływ na większe zaangażowanie parafian w organizowanie wszelkich przedsięwzięć duszpasterskich w Parafii.

11.05.1997 – Parafia włączyła się w obchody 50-lecia Akcji”Wisła” organizowane przez całą społeczność ukraińską w Polsce. Na tę pamiątkę w cerkwi postawiono dębowy krzyż i odsłonięto tablicę pamiątkową.

Od 1997r., co drugi rok – na przemian z parafią rzymskokatolicką – w cerkwi jest odprawiana Liturgia Św. w intencji mieszkańców miasta z okazji organizowanych każdego roku „Dni Górowa”. Uczestniczą w niej przedstawiciele władz miasta, zaproszeni goście i mieszkańcy.

17-18.02.1998r. wizytację kanoniczną przeprowadził ks. abp Jan Martyniak. Dokonał przeglądu dokumentacji parafialnej i spotkał się z Radą Parafialną, wójtem i burmistrzem Górowa Iławeckiego, uczniami szkół w Kandytach, Toprzynach, Górowie Ił, jak też z młodzieżą i Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół z UJN w Górowie Ił.

Z okazji roku Jubileuszowego „2000”  w Żywkowie – miejscowości rozsławionej przez bociany, bo tu znajduje się największe skupisko bociana białego w Europie –  mieszkańcy tej miejscowości, nasi parafianie wybudowali kaplicę. 28.04.2001r. poświęcenia jej dokonał ks. abp Jan Martyniak w asyście duchowieństwa obu obrządków, przedstawicieli władz samorządowych miasta, gminy, powiatu i województwa z Marszałkiem województwa Warmińsko-Mazurskiego na czele i licznie zgromadzonych wiernych.

Rok Jubileuszowy „2000” był okazją do pogłębienia życia religijnego i umocnienia więzi w rodzinach naszych parafian. Temu miały służyć przeprowadzone misje i nawiedze każdej rodzina z naszej parafii przez ikonę Przenajświętszej Trójcy, którą poświęcił ks. abp Jan Martyniak w Chrzanowie. 

W 2002r. przeprowadzono remont dachu na cerkwi a następnie rozpoczęły się prace konserwatorskie na XVII-wiecznych drewnianych stropach, które zostały ukończone w 2007r.

26.06.2003r. parafia kupiła od Starostwa budynek przedwojennej plebanii znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie cerkwi. Przeprowadzono kapitalny remont. Obecnie mieszka w nim proboszcz, wikary i znajduje się kancelaria, gościnny apartament i sala z zapleczem kuchennym dla potrzeb parafialnych.

W celu umocnienia w wierze kapłani zbierają swoich wiernych na majowe i czerwcowe nabożeństwa nie tylko w cerkwi w Górowie Ił. lecz też w miejscowościach, w których zamieszkują parafianie stanowiący większość mieszkańców: Pareżki (w 1997r. postawiono krzyż na pamiątkę Akcji Wisła), Sągnity, Augamy, Żywkowo (w kaplicy).

Parafianie bardzo licznie biorą aktywny udział w rekolekcjach wiekopostnych. Grupa osób bierze udział w codziennej Służbie Bożej. W każdy pierwszy czwartek miesiąca kapłan odwiedza chorych z Najświętszym Sakramentem.

Katechizacja: do lat 80-ych nauczanie religii dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. prowadzili duszpasterze. Ks. J. Gbur zaangażował do katechizacji Siostry Służebnice, które dojeżdżają do dziś z Bartoszyc. Gdy religia wróciła do szkół, do pracy katechetycznej zostały zatrudnione dwie  świeckie nauczycielki a nauczania religii młodzieży w liceum podjął się proboszcz a następnie wikary.

Na początek i zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzież korzysta z sakramentu pokuty i uczestniczy w Liturgii Św.

Dzieci biorą udział w Sareptach w Cyganku i zjazdach w Kruklankach. Młodzież parafialna bierze udział w Sareptach w Komańczy i Nowicy. Organizowane są zabawy-choinki dla dzieci. Każdego roku dzieci i młodzież przygotowuje Wertep (bywa trzy, cztery grupy kolędnicze ).Okazjonalnie organizuje się wyjazdy młodzieży gimnazjalnej w rodzinne strony dziadków połączone z pielgrzymowaniem do świętych miejsc naszej Cerkwi w Polsce ( ikona Jarosławska Myłoserdia Dweri, katedra w Przemyślu, Św. Góra Jawor k. Wysowej). Dzieci i młodzież bardzo aktywnie biorą udział w konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych przez Komisję Katechetyczną Archidiecezji.

            Proboszczowie Parafii:

Ks. Jan Bułat … 6.04.1957 – 12.06.1973

Ks. Julian Gbur … 13.06.1973 –   1.05.1994

Ks. Vasile Stoica … 10.05 – 15.08.1994

Ks. Stanisław Tarapacki: … 15.08.1994 –   1.11.1995

Ks. Eugeniusz Popowicz … 1.11.1995 – 30.09.1996

Ks. Jan Łajkosz … 1.10. 1996 –

Wikariusze:

Ks. Dariusz Wowk … 1987 – 1989

Ks. Mirosław Trojanowski … 1989 – 1990

Ks. Bogdan Pańczak … 1.07.1990 – 1.07.1992

Ks. Artur Masłej … VIII 1992 – 1.07.1993

Ks. Grzegorz Nazar … 1.07.2001 – 30.06.2002

Ks. Ireneusz Kondro … 1.07.2002 – 16.06.2003

Ks. Jarosław Gościński … 1.07.2003 – 30.06.2005

Ks. Dariusz Gliniewicz … 2.07.2005 – 27.08.2007

Ks. Krzysztof Błażejewski … 27.08.2007 – 16.08.2010

Ks. Bogdan Kiszko ... 16.08.2010 - 20.08.2012

Ks. Bohdan Kryk ... 20.08.2012 -

Ks. Jan Łajkosz

Udostepnij

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz jako gość

0
Komentarze | Dodaj swój
  • Brak komentarzy

cg

MPR

MPR BANER 300-dpi CMYK-druk

Linki

uhkc logo 
peremyszl logo 
wroclaw logo 
seminar logo  
ContentFileLogo UA 5